Uitgangspunten

Het Noaberhuus is toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente Olst-Wijhe, ongeacht herkomst, levensbeschouwing (gelovig of ongelovig) of leeftijd.

Ontmoeting, gastvrijheid, respect, informatie en zoveel mogelijk vraaggerichte activiteiten staan centraal.