Ontvangst

 

Als u het Noaberhuus bezoekt wordt U ontvangen door een van onze vrijwilligers; zij zijn het visitekaartje van het Noaberhuus.

De vrijwilligers zorgen er voor dat U zich als bezoeker op uw gemak kunt voelen door naar U te luisteren en belangstelling te tonen.
Hij/zij helpt U contacten te leggen met de andere bezoekers en zal U vragen naar uw voorkeuren.

Geeft U vooral aan waaraan U behoefte heeft: alleen een gesprek of deelname aan een activiteit.
En voelt U veel voor een activiteit die er (nog) niet is, laat het maar weten. Er is veel mogelijk.
Kijkt U daarom ook eens  bij de activiteiten

De vrijwilligers zijn geen hulpverleners maar kunnen wel eventuele problemen bij bezoekers signaleren en zullen, als U daar prijs op stelt, in overleg met U zoeken naar een oplossing of U helpen deskundige hulp in te schakelen.