Doelstellingen

Het Noaberhuus ziet zichzelf als een voorliggende voorziening binnen de context van Zorg en Welzijn (voorliggend aan- en vult de gaten op tussen- professionele organisaties).

Het Noaberhuus wil een bijdrage leveren aan de veranderende samenleving: de participatie maatschappij.
Relatief veel zelfstandig wonende ouderen lijden aan vormen van eenzaamheid.

In de visie van de Rijksoverheid wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de mens.
Echter de term 'kracht' is misplaatst voor vele kwetsbaren in onze maatschappij die niet (meer) kunnen meekomen, tijdelijk of langdurig.
Verharding in onze samenleving kan optreden bij opgelegde kracht of macht; hiermee schiet men voorbij aan het doel.

Kwetsbaarheid wordt daarmee zoek gemaakt of ontkend, als alles draait om autonomie in het leven.
Ons inziens moet Kwetsbaarheid niet worden ontkend: (als je van mensen houdt, word je kwetsbaar).