Organisatie en samenwerking

 Het Noaberhuus is een organisatie , ontstaan door samenwerking.
Een netwerk van organisaties en ondernemers is essentieel voor het kunnen functioneren van het Noaberhuus.
Daarom onderhoudt het Noaberhuus ook contacten met:

 • Huisartsen en Carinova (verwijzing) ,
 • Fysiotherapie (rollator keuring en valpreventie) ,
 • Bibliotheek (leeskring),
 • Rode Kruis ( boeken ruilen voor de boekenkast),
 • SPOC( huisvesting voor afhalen pakketten van de voedselbank),
 • Voedselbank (gastvrijheid bieden aan afhalers voedselpakketten) ,
 • ut Huus (Integraal Netwerk en plaatsing vrijwilligers t.b.v. Nederlands spreken),

Het Noaberhuus Wijhe werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties zoals:   

 • ut Huus (Integraal Netwerk en plaatsing vrijwilligers t.b.v. Nederlands spreken),
 • de Huuskamer voor mantelzorgers en mensen met beginnende dementie,
 • het Taalpunt (Taalcafé, week van de alfabetisering),
 • Gemeente en Veilig Verkeer ( scootmobiel / organisatie opfriscursus),
 • Gemeente ( organisatie van bezoek gemeenteraadsleden aan Ygdrasil en het Noaberhuus) ,
 • DAK en Kansfonds (Subsidieverantwoording en PR)
 • Algemene Hulpdienst ( indien nodig vervoer) ,
 • KBO (uitwisseling activiteiten) ,
 • Kerken (financiële en pastorale ondersteuning) ,
 • Gastvrij Wijhe (sponsoring en PR ) ,
 • Weijtendaal ( Hollandse Muziekmiddag en uitwisseling activiteiten)
 • Beter Thuis Wonen en Carinova:(begeleiding gezin uit Eritra)
 • WIJZ welzijn: Jeugd en Jongerenwerk (opzet studiecafé).
 • CIBAP Zwolle ( ontwikkeling PR producten)
 • Dag en Doen (activiteiten Noaberhuus en gebruik tablet)

Terug