Publiciteit

Het Noaberhuus is voor de informatie over haar activiteiten afhankelijk van de Huis aan Huis / Reklamix.
Daarin worden activiteiten redactioneel opgenomen. Er is echter ook behoefte aan regelmatig terugkerende berichten.

Leerlingen van de CIBAP in Zwolle hebben een nieuwe flyer en PR producten ontwikkeld voor het Noaberhuus.
Daartoe heeft de stuurgroep van het Noaberhuus één keer op locatie en de andere keren op school de vorderingen van de leerlingen gevolgd.
Het enthousiasme en de eigen visie op het Noaberhuus heeft geresulteerd in eigentijdse PR producten.

Voor het Taalcafé komen de kosten van de publiciteit voor rekening van het Taalpunt

Terug