Vrijwilligers

Van vrijwilligers wordt veel verwacht; zij moeten kunnen inspelen op situaties die samenhangen met het type bezoeker.
Vrijwilligers zijn het visitekaartje van het Noaberhuus, ze zijn gastvrij, bieden een luisterend oor en geven informatie aan bezoekers die daar behoefte aan hebben.

Daarom moet er ook aandacht zijn voor ondersteuning van de vrijwilligers zodat zij de juiste informatie kunnen geven met betrekking tot ontwikkelingen en veranderingen in de zorg en de maatschappij.
De talenten van de individuele vrijwilliger kunnen zichtbaar worden gemaakt door de activiteit waarin ze gastvrouw en gastheer heer zijn.
De cliënten van de voedselbank vragen van de vrijwilliger een betrokken, maar ook afwachtende houding omdat het om kwetsbare mensen gaat.
Het Taalcafé vraagt om deskundigheid en enthousiasme in het overbrengen van taaloefeningen en taalbegrippen. Als de vrijwilliger op een activiteit wordt ingezet waar ze goed in is, geeft dat veel meer voldoening.
In het afgelopen jaar hebben we weer te maken gehad met beperkte inzet van een aantal vrijwilligers door ziekte en persoonlijke omstandigheden. Andere vrijwilligers tonen zich altijd bereid om extra in te vallen.
Problemen met vrijwilligers vergen een persoonlijke aanpak. De meeste situaties leiden door intensieve gesprekken ( evt. met behulp van de stuurgroep) tot een oplossing.

Er kan ook een conflict ontstaan dat leidt tot het vertrek van de vrijwilliger. Het contact wordt dan wel verbroken maar als bezoeker blijft hij / zij welkom in het Noaberhuus.Gelukkig hebben ook nieuwe enthousiaste vrijwilligers zich aangemeld als invalsters.
Samen met hen wordt gekeken bij welke activiteit zij het beste ingezet kunnen worden zodat ook hun talenten zichtbaar kunnen worden.

Terug