Stuurgroep

De stuurgroep bepaalt het beleid en de sturing van het Noaberhuus, vormt een brug tussen de locaties Olst en Wijhe en onderhoudt de contacten met de samenwerkingspartners.
De coördinatoren van de locaties maken deel uit van de stuurgroep.

De stuurgroep is vertegenwoordigd in de bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd over het thema “Transformatie van het sociaal Domein”.
De stuurgroep vergadert gemiddeld om de zes weken.
In de vergaderingen komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
- De ontwikkelingen in de locaties Olst en Wijhe.
- De financiële middelen om het voortbestaan van het Noaberhuus te garanderen.

Terug